Catàleg de dades

Conjunts de dades (3)

Llistat vigent de les licitacions
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

0

0

Visites 877
Grau d'obertura
Formats de distribució: HTML
Dades de pressupost municipal executat d'ingressos de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

0

0

Visites 759
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDFHTMLJSONN3XMLTTLCSVATOMJSONLD
Dades de pressupost municipal executat de despeses de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

1

2

Visites 804
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDFHTMLJSONN3XMLTTLCSVATOMJSONLD
Podeu accedir també a aquesta informació fent servir la nostra API.